Regio Zwolle: hardwerkend, financieel gezond en investeringsbereid

De top halen is lastig, aan de top blijven is doorgaans nog moeilijker. Voor de regio Zwolle ligt hierin ook de uitdaging. De Regio Zwolle draagt de erenaam van economische topregio met trots. Dit is terecht. Ondanks de lastige marktomstandigheden overstijgen de regionaal-economische prestaties over het algemeen het landelijk gemiddelde. Door verstandig ondernemen, bereidheid om te investeren en hard te werken zijn de voorwaarden aanwezig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

Ondernemers, overheden en kennisinstellingen maken onderdeel uit van een krachtig en veelzijdig collectief, dat de Regio Zwolle inmiddels is. In de identiteit van Regio Zwolle spelen handelsgeest, individuele verantwoordelijkheid en gemeenschapszin een belangrijke rol. Dit vertaalt zich voor de samenwerking tussen Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek in aansluiting tussen politieke ambities, betrokken belangen en economische realiteit.

Eddy van Hijum (CDA Overijssel): ‘’De kracht van de regio zit hem in de toegevoegde waarde van de aangesloten 19 gemeenten en 4 provincies. Het is een combinatie van uitstekende bereikbaarheid, nationaal en internationaal opererende ondernemingen, belangrijke culturele en toeristische trekpleisters, een gevarieerd onderwijsaanbod en een grote dienstensector. Vlak ook het belang van de sportieve prestaties van PEC Zwolle niet uit. Relaties die ontstaan met steden, krijgen dankzij de club de mogelijkheid om zich te verdiepen en daar kansen uit te halen’’

Bedrijven blijven investeren. Deze investeringsbereidheid in een economisch onzekere tijd toont een gezond geloof in de toekomst. Dit is in lijn met het beeld van de regio: hardwerkend, financieel gezond en investeringsbereid. Het bedrijfsleven in de Regio Zwolle is bovengemiddeld goed in staat om aan haar direct opeisbare verplichtingen te voldoen. Als gekeken wordt naar de verdeling van de werkgelegenheid dan zijn de meeste banen in dienstverlenende bedrijfstakken te vinden. Van de sectoren die bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn in de regio (landbouw en visserij, bouw en industrie), springt de industrie eruit. De hoge specialisatiegraad die gepaard gaat met een bovengemiddeld aandeel in de werkgelegenheid, maakt dat deze sector een stuwende kracht is in de economie van Regio Zwolle.

Bron: Regio Zwolle Monitor 2014