Algemene voorwaarden

Het IJsseldelta Center hanteert voor al haar overeenkomsten de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland. Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage.

Download hier de algemene voorwaarden